Formularz zgłoszenia reklamacji

Usługa podlega reklamacji do 14 dni od momentu wdrożenia usługi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej usłudze wad lub niezgodności z usługą zawartą w umowie.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Shopping Cart